Har du funnet en rar fisk?

Muller fra Etnefjord. Foto: Otte Bjelland -( http://www.imr.no/images/bildearkiv/2009/06/Mulle3.jpg/nb-no?size=wide_medium)

Et varmere hav fører til at stadig nye fisker blir observert i Norge. Har du fanget en skjelden eller ukjent fisk, så vil Havforskningsinstituttet gjerne ha rapport om dette. De har laget et eget registreringsskjema på sine nettsider der du kan legge inn fangsten. Og har du ikke peiling på hva du har fanget så får du svar her.

REGISTRERINGSSKJEMA FOR SKJELDNE ELLER UKJENTE ARTER

Article written by